Komisárka Marianne Thyssen s potešením víta nového predsedu siete PES Johannesa Kopfa. Sieť PES popisuje ako „klenot“ vo svete zamestnanosti. Je to skutočne jednoznačne najlepší príklad európskej spolupráce ...