September 17, EURES Bulgaria, organizuje v rámci bulharskej verejnej služby zamestnanosti úspešnú medzinárodnú burzu práce - Európsky deň pracovných príležitostí v Sofii. Zamestnávatelia a uchádzači o prácu sa mohli bezplatne pripojiť prostredníctvom ...