Táto kniha, ktorá bola napísaná pri príležitosti piateho výročia siete PES, poskytuje výnimočný pohľad na politiky a postupy inšpirované úzkou spoluprácou, ktorá predstavuje podstatu siete PES.