Výročná správa siete PES za rok 2020 poskytuje prehľad všetkých aktivít siete PES po celý rok 2020. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 musela sieť PES prispôsobiť svoj ročný pracovný program. Nový...