Používanie nástrojov štatistického profilovania je v súčasnosti rozšírenejšie. Zatiaľ čo Austrália a USA už zaviedli plne funkčné systémy profilovania založené na štatistických predikciách v 1990och, prístup získal v Európe v posledných rokoch na význame ...