Temat „Gotowość publicznych służb zatrudnienia na zmiany strukturalne” prowadził szefów europejskich publicznych służb zatrudnienia na 12. posiedzeniu zarządu w Helsinkach.