W ciągu ostatnich pięciu lat średnie bezrobocie w pierwszym kwartale w UE 28 było o 1% wyższe niż w trzecim kwartale.