Roczne sprawozdanie sieci publicznych służb zatrudnienia za 2020 r. Zawiera przegląd wszystkich działań sieci publicznych służb zatrudnienia w roku 2020. W związku z pandemią COVID-19 sieć publicznych służb zatrudnienia musiała dostosować swój roczny program prac. Nowy...