Korzystanie z narzędzi do profilowania statystycznego jest obecnie bardziej rozpowszechnione. Chociaż Australia i USA wprowadziły już w pełni działające systemy profilowania oparte na prognozach statystycznych w 1990, podejście to zyskało na znaczeniu w Europie w przeszłości ...