W dniach 10 i 11 w październiku doradcy do spraw europejskich publicznych służb zatrudnienia zebrali się w Brukseli, aby omówić kluczowe tematy publicznych służb zatrudnienia i zaplanować dalsze kroki w ramach sieci. Podczas interaktywnego spotkania dyskutowano na temat zielonej gospodarki lub pracy platformy ...