Kryzys Covid-19 i wynikający z niego spadek produkcji gospodarczej w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. Pozostawiają głębokie blizny na europejskim rynku pracy. Wysoki poziom niepewności spowodowany kryzysem wpłynął na oba wzorce ...