wydawca

PES Austria (AMS) dla sieci PES
Vorstandsbüro
Treustraße 35-43
1200 Wien
Austria

prawo autorskie

Cała zawartość www.pesnetwork.eu mogą być kopiowane zarówno do użytku prywatnego, jak i do celów dydaktycznych.

Informacje prawne / brak odpowiedzialności

Linki do stron internetowych osób trzecich w tej witrynie są zamieszczone wyłącznie dla Twojej wygody i / lub odniesienia. Operatorzy wszelkich powiązanych stron ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

Mimo że zawartość została dokładnie sprawdzona, nie przyjmuje się żadnej gwarancji ani odpowiedzialności, że wszystkie informacje są wyświetlane w sposób kompletny, poprawny i zawsze w najbardziej aktualnym stanie. Wszystkie informacje mogą być edytowane, usuwane lub modyfikowane bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie nazwy produktów, opisy produktów i logo wymienione na tej stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi i własnością odpowiednich właścicieli.

Strona internetowa

Wdrożenie i utrzymanie: Austriackie Federalne Centrum Komputerowe
Kierownik projektu: Roberta Seyfriedsbergera