Kjære leser, i denne arbeidsmarkedsbulletinen vil vi gjerne introdusere deg for det kommende arbeidsprogrammet for 2022 til PES-nettverket. På styremøtet i desember under det slovenske presidentskapet har PES-nettverket sluttet seg til...