Se hvordan PES lærer og drar nytte av hverandre. Formannen, Johannes Kopf, forplikter seg til å styrke det vellykkede arbeidet med PES-nettverket - også for å styrke sin rolle som PES-nettverket som rådgiver for politikere ...