Interessentkonferansen i PES Network i 2021 fremhevet verdien av partnerskap for Europas offentlige arbeidsformidlinger. 2021-utgaven av den årlige PES Network-interessentkonferansen fant sted helt online 20.-22. April med temaet 'The Power of PES ...