Temaet "PES-beredskap for strukturelle endringer" var å lede lederne for europeiske PES gjennom det 12. styremøtet i Helsingfors.