Pandemien har påvirket måten å jobbe på i PES -nettverket. Mens vi forberedte den tredje syklusen av Benchlearning, oppfordret lockdowns oss til å sette vurderingene på vent, men bare for en kort stund ... Kjære leser. Vår månedlige arbeidskraft ...