Raskt skiftende arbeidsmarkeder krever at ansatte og arbeidssøkere hele tiden tilpasser sine ferdigheter. ALMP er et viktig re- og opplæringsverktøy levert av PES. Det er likevel en utfordring å finne effektive tiltak for å fremme arbeidssøkernes ansettbarhet ved ...