Den 15. desember fastsatte generaldirektørene for de baltiske PES de årlige prioriteringene for arbeidsprogrammet 2021 for det baltiske PES-samarbeidet. Arbeidsprogrammet for 2021 vil ta opp arbeidsmarkedseffektene av COVID-19-pandemien. Workshops og ...