Hvordan arbeidsmarkedspolitikk og klimavern henger sammen, og hvorfor strukturelle endringer ikke vil fungere slik den har gjort til nå denne gangen. Johannes Kopf er leder av PES Network og administrerende direktør for AMS, den østerrikske offentligheten ...