Covid-19-krisen og den resulterende nedgangen i økonomisk produksjon de første seks månedene av 2020 setter dype arr på det europeiske arbeidsmarkedet. Det høye usikkerhetsnivået forårsaket av krisen har påvirket begge mønstrene ...