Publisher

PES Østerrike (AMS) for PES Network
Vorstandsbüro
Treustraía 35-43
1200 Wien
Østerrike

opphavsrett

Alt innhold av www.pesnetwork.eu kan kopieres til privat bruk så vel som for undervisningsspørsmål.

Juridiske merknader / ikke-ansvar

Koblinger til tredjeparts nettsteder på dette nettstedet tilbys kun for din bekvemmelighet og / eller referanse. Operatørene av koblede nettsteder er alene ansvarlige for innholdet.

Selv om innholdet er sjekket nøye, aksepteres ingen garanti eller ansvar for at all informasjon vises fullstendig, riktig og i den mest aktuelle status til enhver tid. All informasjon kan redigeres, slettes eller endres uten forhåndsvarsel. Alle produktnavn, produktbeskrivelser og logoer som er nevnt på denne siden er registrerte varemerker og eiendommer til respektive rettighetseiere.

nettsted

Implementering og vedlikehold: Austrian Federal Computing Center
Prosjektleder: Robert Seyfriedsberger