Oppgaven gir en refleksjon blant PES om hvordan vi kan samarbeide bedre med utdanningssektoren for å forbedre de eksisterende tjenestetilbudene med kunnskap, kompetanse og ressurser. Den inneholder konkrete anbefalinger for et forbedret samarbeid mellom PES ...