I mars steg det europeiske arbeidsmarkedsbarometeret med 1.3 poeng til 100.6 poeng sammenlignet med forrige måned. Derfor har den ledende indikatoren for European Network of Public Employment Services og Institute for Employment Research (IAB) ...