Għażiż qarrej, f'dan il-bulettin tas-suq tax-xogħol nixtiequ nintroduċuk fil-programm ta' ħidma 2022 li ġej tan-Netwerk tal-PES. Fil-laqgħa tal-Bord ta' Diċembru taħt il-Presidenza Slovena, il-Bord tan-Netwerk tal-PES approva l-...