Tīkla padome ir tīkla lēmējinstitūcija. Tās locekļi ir PES vadītāji no katras dalībvalsts, Norvēģijas un Islandes, kā arī Komisija. Nodarbinātības komitejai (EMCO) ir novērotāja statuss. Valde katru gadu jūnijā un decembrī tiekas dalībvalstī, kas ir ES prezidentūra, lai noteiktu tīkla stratēģisko virzienu, apspriestu darba tirgus attīstību un uzraudzītu darba programmas īstenošanu. Padomnieki Eiropas PES jautājumos (Afepa) atbalsta un sagatavo valdi lēmumu pieņemšanas procesā, tiekoties divas reizes gadā martā un oktobrī. Turklāt daudzi PES eksperti ir iesaistīti īpašās darba grupās vai citās mācību aktivitātēs. Sadarbība dažādos līmeņos ir tīkla progresa atslēga.

Austrija - Johanness Kopfs
Austrija - Johanness Kopfs
Arbeitsmarktservice - AMS direktoru padomes loceklis
Beļģija – Karolīna Mansela
Actiris ģenerāldirektora vietnieks
Bulgārija – Poļina Marinova
Nodarbinātības valsts aģentūras izpilddirektors – EA
Horvātija - Ante Lončar
Horvātijas Nodarbinātības dienesta ģenerāldirektors - HZZ
Kipra - Aleksandros Aleksandrū
Darba un nodarbinātības ministrijas departamenta direktors
Čehija – Karels Trpkošs
Čehijas Republikas Darba biroja ģenerāldirektors Urad Prace České Republiky - UPCR
Dānija – Jenss Ēriks Zebis
Dānijas Darba tirgus un darbā pieņemšanas aģentūras - STAR ģenerāldirektors
Igaunija - Meelis Paavel
Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda - EUIF valdes priekšsēdētājs
ES komisija - Džordi Kirels Gotors
ES komisija - Džordi Kirels Gotors
Darba mobilitātes un starptautisko lietu direktors Nodarbinātības ĢD
Somija – Tīna Korhonena
Ekonomikas un nodarbinātības reģionu un Izaugsmes pakalpojumu departamenta ģenerāldirektors
Francija - Žans Basērs
Pôle Emploi ģenerāldirektors
Vācija – Vanesa Ahuja
Vācijas Federālās nodarbinātības aģentūras valdes loceklis, Bundesagentur für Arbeit - BA
Grieķija - Spiros Protopsaltis
Grieķija - Spiros Protopsaltis
DYPA, Valsts nodarbinātības dienesta, Darba un sociālo lietu ministrijas gubernators un valdes priekšsēdētājs.
Ungārija – Szilvija Baloga
Ungārija – Szilvija Baloga
Valsts sekretāra vietnieks nodarbinātības un darba tirgus programmu jautājumos
Islande - Unnur Sverrisdóttir
Vinnumálastofnun ģenerāldirektors, Darba direktorāts - VMST
Īrija – Fiona Vorda
Īrija – Fiona Vorda
Sociālās aizsardzības departamenta sekretāra palīgs
Itālija – Raffaele Tangorra
Režisors, Anpal - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
Latvija - Evita Simsone
Izpilddirektors
Lihtenšteina - Markus Bürgler
Lihtenšteina - Markus Bürgler
Darba tirgus dienesta vadītājs - Ekonomikas birojs
Lietuva - Inga Balnanosiene
Lietuvas Republikas Sociālās drošības un darba ministrijas pakļautībā esošo nodarbinātības dienestu direktors
Luksemburga - Izabella Šlesere
ADEM direktors, Agence pour le développement de l'emploi
Malta - Aleksija Vella
Malta - Aleksija Vella
Izpilddirektors, Jobsplus
Norvēģija - Hanss Kristians Holte
Norvēģija - Hanss Kristians Holte
Darba un sociālās labklājības direktors, Norvēģijas Darba un labklājības pārvaldes vadītājs - NAV
Polija – Marlēna Malaga
Polija – Marlēna Malaga
Ģimenes, darba un sociālās politikas ministrs
Portugāle – Domingoss Lopess
Nodarbinātības un profesionālās izglītības institūta valdes prezidents
Rumānija – Florins Irinels KOTOMANS
Rumānijas Valsts nodarbinātības aģentūras prezidents
Slovākija – Karols Cimmers
Slovākija – Karols Cimmers
Darba sociālo lietu un ģimenes galvenā biroja ģenerāldirektors
Slovēnija – Metka Barbo Škerbinca
Slovēnijas PES ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs
Spānija - Gerardo Gutiérrez Ardoy
Ģenerāldirektors Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE
Zviedrija - Marija Mindhamara
Nodarbinātības dienesta ģenerāldirektors
Nīderlande - Mārtenas nometnes
Nīderlandes Sociālās drošības un valsts nodarbinātības aģentūras UWV valdes priekšsēdētājs