2021. gada PES tīkla ieinteresēto personu konference uzsvēra partnerības vērtību Eiropas valsts nodarbinātības dienestiem. Ikgadējās PES tīkla ieinteresēto personu konferences 2021. gada izdevums notika pilnībā tiešsaistē, 20. – 22. Aprīlī, par tēmu “PES spēks ...