Tēma “PES sagatavotība strukturālām izmaiņām” vadīja Eiropas PES vadītājus 12. valdes sanāksmē Helsinkos.