Pēdējo piecu gadu laikā ES 28 vidējais 1. ceturkšņa bezdarbs bija par 12% augstāks nekā 3. ceturksnī.