PES aplādē ir jaunākās aizraujošās ziņas par Valsts nodarbinātības dienestu (PES) darbu ES. Ikmēneša apraides veido Eiropas PES tīkls, ar Eiropas Savienības finansēšanas atbalstu. PES eksperti un pētnieki apspriež aktuālu darba tirgus tēmu visiem, kas interesējas par Eiropas darba tirgu

Jūs varat klausīties un abonēt mūsu aplādi uz šādām platformām:

Tīmekļa spēlētājs: