izdevējs

PES Austria (AMS) PES tīklam
Vorstandsbüro
Treustraße 35-43
1200 Wien
Austrija

Autortiesības

Viss saturs www.pesnetwork.eu drīkst nokopēt personīgai lietošanai, kā arī mācību vajadzībām.

Juridiski paziņojumi / neatbildība

Saites uz trešo personu vietnēm šajā vietnē tiek sniegtas tikai jūsu ērtībai un / vai atsaucei. Par visu to saturu atbild tikai saistīto vietņu operatori.

Lai gan saturs ir rūpīgi pārbaudīts, netiek garantēta vai atbildība par to, ka visa informācija visu laiku tiek parādīta pilnīgi, pareizi un jaunākajā statusā. Visu informāciju var rediģēt, dzēst vai grozīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Visi produktu nosaukumi, produktu apraksti un logotipi, kas minēti šajā lapā, ir reģistrētas preču zīmes un attiecīgo tiesību īpašnieku īpašums.

Kontaktinformācija

Ieviešana un uzturēšana: Austrijas Federālais skaitļošanas centrs
Projekta vadītājs: Roberts Harms