izdevējs

PES Austrija (AMS) PES tīklam
Vorstandsbüro
Treustraße 35-43
1200 Wien
Austrija

Autortiesības

Viss saturs www.pesnetwork.eu var kopēt privātai lietošanai, kā arī mācību vajadzībām.

Juridiskie paziņojumi / bezatbildība

Saites uz trešo pušu vietnēm šajā vietnē ir paredzētas tikai jūsu ērtībām un/vai uzziņai. Visu saistīto vietņu operatori ir pilnībā atbildīgi par to saturu.

Lai gan saturs ir rūpīgi pārbaudīts, netiek uzņemta garantija vai atbildība, ka visa informācija vienmēr tiek parādīta pilnībā, pareizi un visjaunākajā stāvoklī. Visu informāciju var rediģēt, dzēst vai mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Visi šajā lapā minētie produktu nosaukumi, produktu apraksti un logotipi ir reģistrētas preču zīmes un attiecīgo tiesību īpašnieku īpašums.

Kontaktinformācija

Ieviešana un apkope: Austrijas Federālais skaitļošanas centrs
Projekta vadītājs: Roberts Seifrīdsbergers