Nesenā ESAO publikācija to norāda: veikls un proaktīvs VND ir galvenais, lai reaģētu uz COVID-19 krīzi, un ES PES patiešām darbojas. Darbā parādīts, ka PES novērš bezdarbu, atvieglojot ...