Rat u Ukrajini bacio je mračne sjene na Europu i lišio nas iluzije o vječnom miru na našem kontinentu. Ali iako nam je ova iluzija oduzeta u tako brutalnom...