Nastanak platforme ekonomije, koju su simbolizirala dva predvodnika Uber i Deliveroo, mijenja posao i način vođenja. Nedavno je Europski sindikalni institut objavio radni rad (uredili Isabelle Daugareilh, Christophe Degryse i ...