Konferencija dionika mreže PES 2021. naglasila je vrijednost partnerstva za europske javne službe za zapošljavanje. Godišnja konferencija dionika mreže PES 2021. održala se u potpunosti na mreži, od 20. do 22. travnja, na temu „Moć PES-a ...