Ne samo od trenutne krize u Coroni, ekonomija platformi je sve više dobivala na značaju i postala je stvarnost za mnoge europske građane. Ipak, još uvijek se relativno malo zna o takvim digitalnim platformama u nastajanju, koje mijenjaju tradicionalni način ...