Kreativni umovi PES Austrije, Estonije, Francuske, Njemačke, Mađarske, Litve, Malte, Nizozemske, Norveške i Slovenije razgovaraju o EU PES inovacijskom laboratoriju. Predstavnici PES-a sastali su se u Le Lab laboratoriju Pôle - nadahnjujuće radno okruženje ...