Kako su politika tržišta rada i zaštita klime povezane i zašto strukturne promjene ovoga puta neće funkcionirati kao do sada. Johannes Kopf predsjednik je mreže PES i izvršni direktor AMS-a, austrijska javnost ...