Pandemija je utjecala na način rada u PES mreži. Prilikom pripreme trećeg ciklusa Benchlearninga, zaključavanja su nas potaknula da svoje procjene stavimo na čekanje, ali samo nakratko ... Dragi čitatelju. Naš mjesečni rad ...