Godišnje izvješće mreže PES za 2020. godinu daje pregled svih aktivnosti mreže PES tijekom 2020. godine. U svjetlu pandemije COVID-19, mreža PES morala je prilagoditi svoj godišnji program rada. Novi...