U radu je predstavljeno JZS kako možemo zajedno s obrazovnim sektorom raditi na poboljšanju postojećih ponuda usluga znanjem, stručnošću i resursima. Sadrži konkretne preporuke za pojačanu suradnju PES-a ...