PSE-verkosto

Euroopan julkisten työvoimapalvelujen verkosto perustettiin toukokuussa 2014 seuraavan kerran: Päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston komitea kehottaa parantamaan PES-yhteistyötä Euroopassa.

Jäsenemme ovat kaikkien 27 EU: n jäsenvaltion, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin julkiset työvoimapalvelut sekä Euroopan komissio.

Euroopan tason PES-yhteistyö ennen päätöstä juontaa juurensa 1997: ään, kun komissio perusti epävirallisen neuvoa-antavan ryhmän PES-päälliköistä (HoPES) edistämään yhteistyötä, vaihtoa ja keskinäistä oppimista jäsenjärjestöjensä välillä ja vastaanottamaan asiantuntijapalautetta poliittisista aloitteista työllisyysala.

Euroopan parlamentti ja neuvosto, komissio ja muut EU: n elimet voivat kuulla virallisesti PES-verkoston ja tuoda virallisesti osaamistaan ​​työmarkkinoilla.

Visio

Verkoston vision on oltava väline parannetulle eurooppalaiselle PES-yhteistyölle, jonka avulla he voivat suorittaa roolinsa työmarkkinajohtajina, myötävaikuttaa eurooppalaisiin työllisyysstrategioihin, parantaa työmarkkinoiden toimintaa ja integroitumista ja luoda tasapainoisemmat työmarkkinat.

Tehtävä

PES-verkoston päätarkoitus on edistää julkisten työvoimapalveluiden nykyaikaistamista, rohkaisemalla kehittyvän tekniikan ja parannettujen tietolähteiden optimaalista käyttöä, auttamalla heitä mukauttamaan tehtäväänsä ja tehtäväänsä edistäen EU: n työllisyyspolitiikkojen ja -strategioiden toteuttamista. Se saavuttaa tämän vahvistamalla ja kannustamalla jatkamaan julkisten työnvälityspalveluiden välistä yhteistyötä siten:

  • Niiden kapasiteetin lisääminen työmarkkinoiden toiminnan parantamiseksi
  • Työvoiman kysynnän lisääminen muun muassa edistämällä vapaaehtoista liikkuvuutta
  • Työmarkkinatietojen käyttö ennakoida vaatimuksia
  • Työvoiman valmistelu aktiiviseen osallistumiseen työmarkkinoille ja taitojen kehittämiseen

Tavoitteidemme saavuttamiseksi haluamme parantaa kaikkien kansallisten julkisten työnvälityspalveluiden tehokkuutta, jotta ne pystyvät tarjoamaan laadukkaita palveluita:

  • Opimme toisiltamme analysoimalla ja vertaamalla kaikkien PSE: n suorituksia
  • Vaihdamme tietoja ja ideoitamme, etenkin parhaita käytäntöjämme. Nämä ovat esimerkiksi ohjelmia, joissa työnantajat saatetaan onnistuneesti yhteyttä työnhakijoihin. Tietysti käytämme tuloksia projekteihimme.
  • Toteutamme aloitteita. Yksi esimerkki on nuorisotakuu. Taistelemme tässä projektissa nuorten työttömyyttä vastaan. Kaikkien työnhakijoiden nuorten tulisi saada tarjous sopivasta työstä tai koulutusmahdollisuuksista.

Suosittelemme EU: n komission verkkosivusto julkisista työvoimapalveluista, täältä löydät esimerkiksi meidän Knowledge Centre tai joukko jaettuja PES-käytännöt. Harjoittelijan työkalupaketteja, analyyttisiä asiakirjoja, raportteja ja inspiroivia käytäntöjä sekä muita julkisten työvoimapalvelujen oppimistuloksia kaikkialla Euroopassa voidaan tutkia. Verkkosivumme ja siihen liittyvät sivustot tarjoavat tietoa ammattilaisille, tutkijoille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle. Tämä toiminta on saanut rahoitustukea Euroopan unionin työllisyyden ja sosiaalisen innovaation ohjelmasta EaSI (2014–2020). Lisätietoja: http://ec.europa.eu/social/easi