Viimeisen viiden vuoden aikana EU-28: n keskimääräinen työttömyys ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 1% korkeampi kuin kolmannella vuosineljänneksellä.