Julkisten työvoimapalvelujen verkoston vuoden 2020 vuosikertomuksessa esitetään yleiskatsaus julkisen työvoiman verkoston kaikista toiminnoista vuoden 2020 aikana. COVID-19-pandemian valossa PES-verkoston oli mukautettava vuotuista työohjelmaansa. Uusi...