Selles OECD väljaandes käsitletakse täiskasvanuhariduse süsteemide võtmetähtsust inimeste oskuste arendamisel. Digitaliseerimise, süveneva üleilmastumise ja rahvastiku vananemise tõttu muutub töömaailm. Mil määral saavad üksikisikud, ettevõtted ja majandused ...