Täna kohtus PES-i võrgustiku esimees Johannes Kopf uue tööhõive ja sotsiaalsete õiguste voliniku Nicolas Schmitiga. Uus Euroopa Komisjon on esitanud ambitsioonika tegevuskava, mis hõlmab mitmeid tööhõive teemasid, kus riiklikud tööturuasutused mängivad ...