PES-võrgustiku 2020. aasta aastaaruanne annab ülevaate PES-võrgustiku kõigist tegevustest kogu aasta 2020. Pandeemia COVID-19 valguses pidi PES-i võrgustik kohandama oma iga-aastast tööprogrammi. Uus ...