kirjastaja

PES-i Austria PES (AMS)
Vorstandsbüro
Treustraße 35–43
1200 Wien
Austria

autoriõigus

Kogu sisu www.pesnetwork.eu võib kopeerida nii isiklikuks kasutamiseks kui ka õppetööks.

Juriidiline teave / vastutus

Sellel veebisaidil olevad lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele on esitatud ainult teie mugavuse ja / või viidete huvides. Lingitud saitide operaatorid vastutavad ainuisikuliselt nende sisu eest.

Kuigi sisu on hoolikalt kontrollitud, ei vastutata selle eest, et kogu teave kuvatakse kogu aeg, õigesti ja kõige värskemas olekus. Kogu teavet saab redigeerida, kustutada või muuta ilma ette teatamata. Kõik sellel lehel mainitud tootenimed, tootekirjeldused ja logod on vastavate õiguste omanike registreeritud kaubamärgid ja omand.

veebisait

Rakendamine ja hooldus: Austria föderaalne arvutustehnika keskus
Projekti juht: Robert Seyfriedsberger