Στην ανεργία 2013 η ανεργία στην Ευρώπη έφθασε στην καταθλιπτική κορυφή της. Ο αριθμός των ανέργων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τα εκατομμύρια 26.334, το ποσοστό ανεργίας ήταν 10.9%. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας των νέων ήταν ιδιαίτερα επισφαλής, στο 2013 η ανεργία ...