Στο τελευταίο επεισόδιο του Euronews «Real Economy» το Euronews ταξίδεψε στην Αυστρία για να συναντηθεί με τον Johannes Kopf, Διευθύνοντα Σύμβουλο της AMS της Αυστριακής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (PES) και νυν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης για να...